Štajerci.si Štajerci.si
xŠtajerci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na stajerci.si@mb.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
DEV Oskar
Foto: Narisal Saša Šantel (Vir: dlib.si)
Galerija slik

DEV, Oskar


Rojen: 
2. december 1868, Planina
Umrl:  3. avgust 1932, Maribor


Kraj delovanja: 


Oskar Dev se je rodil v pravniški družini na Notranjskem. Kmalu po rojstvu se je z družino preselil v Črnomelj. Gimnazijsko izobraževanje je po črnomaljski ljudski šoli nadaljeval v Ljubljani in v Novem mestu, kjer je tudi maturiral. Po končanem študiju prava na dunajski, praški in graški univerzi se je vrnil v domovino, kjer je bil najprej zaposlen kot sodni pristav na Brdu pri Lukovici, kasneje pa je bil sodnik v Škofji Loki, Kranju in Mariboru. Povsod, kjer se je za krajši ali daljši čas ustavil, se je posvečal glasbenemu ustvarjanju. 
Deva je s svetom glasbe najprej seznanil oče Edvard, ki je bil sam dober pianist. Kot srednješolec je glasbeno teorijo izpopolnjeval na novomeški gimnaziji in na šoli Glasbene matice v Ljubljani. V času študija na Dunaju je nadaljeval študij solopetja in harmonije, še dodatno pa se je med leti 1888 in 1890 izpopolnjeval na cerkveni glasbeni šoli Ambrosius-Verein pod vodstvom Juliusa Böhma.
Dev je že v času študija na dunajski univerzi pričel nastopati kot tenorist v tamkajšnji Votivni cerkvi in v dvorni župnijski cerkvi, nadaljeval pa je tudi z zborovskim delom; vodil je zbora društva Slovenija in Slovenskega pevskega društva.
Ob sodniškem poklicu, ki ga je opravljal vse svoje življenje, je napisal več samospevov (Mak, Ptička, Kanglica, Sneguljčica) in skladb za moške in mešane zbore, predvsem pa bil eden izmed najaktivnejših zbirateljev slovenske ljudske kulture. Zapisal in priredil je več sto slovenskih ljudskih pesmi, med katerimi je posebno pozornost namenil koroškim ljudskim napevom.
Čeprav je ustvarjal v obdobju slovenske glasbene moderne, lahko v njegovem opusu še vedno zaznamo izrazite romantične prvine, zaradi katerih ga uvrščamo med vidnejše predstavnike romantične glasbene generacije na Slovenskem.
Povsod kjer je živel, je njegovo delovanje zunaj sodišča obsegalo tudi ustanavljanje in vodenju zborov. Ko ga je leta 1918 sodniški poklic pripeljal v Maribor, je na ta način poživil tudi glasbeno življenje v obdravskem mestu. Naslednje leto je v Mariboru ustanovil moški pevski zbor, ki je predstavljal zametek mariborske Glasbene matice. Ustanovljena je bila prav na Devovo pobudo, enako kot njen orkester in šola. Moški zbor je leta 1922 razširil v mešani pevski zbor, ki je kot zbor mariborske Glasbene matice kmalu postal eden izmed najimenitnejših slovenskih pevskih zborov. Še istega leta je zaradi nesoglasji v društvu vodenje zbora opustil in ustanovil Devov kvartet, katerega je kasneje preoblikoval v oktet. Slovenska matica ga je kasneje nagradila s častnim članstvom, za svoje delo pa je bil odlikovan tudi z redom sv. Save. 
Pokopan je v družinski grobnici Devovih v Ljubljani.

 

Literatura
 
Špendal, M. Iz mariborske glasbene zgodovine. Maribor: Obzorja, 2000.
 
Grdina, I. Kvartet neenakih mojstrov. V: Zbornik Občine Lukovica II, 2014, str. 216-223.
 
Križnar, F. Ob 60-letnici smrti skladatelja Oskarja Deva (1868-1932): prispevek k Devovi monografiji (biografiji in bibliografiji) in fragment skladateljevega dela ter življenja v Škofji Loki (1905-1911). Loški razgledi, 1992, letn. 39, št. 1, str. 105-136. Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HLKIBX5Y.
 
Rijavec, A. Dev, Oskar. V: Enciklopedija Slovenije: 2: Ce-Ed. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988, str. 241.

Salmič Kovačič, K. Soustvarjalca glasbene kulture mesta: razstava o Vasiliju Mirku in Oskarju Devu v Univerzitetni knjižnici Maribor. Večer, 17. okt. 2002, letn. 58, št. 240, str. 12.

Zbori v spomin Oskarju Devu: svetovni dan zborovskega petja. Večer, 10. dec. 2018, letn. 74, št. 284, str. 10. 
 
Premrl, S. Dev, Oskar (1868–1932). Slovenska biografija (spletno mesto). Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, 2013. Pridobljeno 10. 12. 2018 s spletne strani: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi172377/.


Glej tudi

link   Bibliografija v sistemu COBISS
link   Pesmi Oskarja Deva (nazadnje dostopano 17. 12. 2018)


Prispeval/-a: Tamara Jurič, Mariborska knjižnica
Zadnja sprememba: 18.12.2018, Tamara Jurič, Mariborska knjižnica

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5