Štajerci.si Štajerci.si
xŠtajerci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na stajerci.si@mb.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
LEP Jurij
Foto: avtor neznan (Vir: občina Selnica ob Dravi)
Galerija slik

LEP, Jurij


Rojen: 
30. september 1958, Selnica ob Dravi
Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Jurij Lep prihaja iz Selnice ob Dravi. Gozdnat okoliš v katerem je odraščal in družinska tradicija sta ga pripeljali do študija lesarstva v Ljubljani. Tako je leta 1982 na Biotehniški fakulteti zaključil študij z diplomskim delom Študija razreza žaganega lesa za predelavo. Nato se je v domačem kraju kot samostojni podjetnik začel ukvarjati z lesno proizvodnjo in inženiringom.
Vključil se je v lokalno politiko in gospodarstvo. Bil je občinski svetnik in predsednik odbora za gospodarstvo, drobno gospodarstvo in finance. V občini je videl velik potencial, zato je leta 2006 kandidiral za župana.
Kandidiral je kot neodvisni kandidat in na volitvah zmagal. Danes mu teče tretji mandat, ureditev in razvoj občine pa še vedno ostajata njegovi prioriteti.
Za projekte in investicije, ki jih občina sama ne bi zmogla, so pa za njen razvoj potrebni, uspešno pridobiva potrebna finančna sredstva iz državnih in evropskih skladov in jih usklajuje z občinskim proračunom.
Odkar je zasedel mesto župana, je bil v občini Selnica ob Dravi izveden marsikateri projekt. Med najbolj odmevnimi so ureditev kanalizacijske in cestne infrastrukture ter gradnja Hrama kulture Arnolda Tovornika.
Kot zagovornik kulture in izobraževanja je v investiciji v Hram kulture videl investicijo v občane in v njihovo prihodnost. Tam potekajo številne kulturne prireditve, ki so namenjene vsem občanom, prostore pa koristi tudi tamkajšnja osnovna šola. V njem ima svoje prostore tudi prva knjižnica v Selnici. Ta sodi pod okrilje Mariborske knjižnice in zanjo se je Jurij Lep, danes ambasador Mariborske knjižnice, zelo zavzemal.
Kot župan zmeraj načrtuje nove projekte in se trudi izboljšati gospodarsko podobo občine. Skrbi za uravnotežen razvoj vseh štirinajstih zaselkov v občini, projekti, za katere se zavzema, pa imajo dolgoročen vpliv na občino.
Spodbuja sodelovanje in povezovanje in je zmeraj odprt za predloge občanov. Skupaj z delavci občinske uprave se redno srečuje z občani v posameznih krajih občine. Na teh sestankih občane obvešča o delih, sprašuje za mnenja, predloge. Z istim namenom nagovarja občane v občinskem glasilu Selniške novice. Prizadeva si, da bi bili vsi obveščeni o dogajanju v občini, da bi lahko konstruktivno sodelovali.
Je zagovornik občinskih štipendij za mlade, ki so uspešni in aktivni na lokalnem območju. Z raznimi razpisi skuša pomagati socialno ogroženim in podpira lokalna društva, njihove dejavnosti ter s tem spodbuja oživljanje in ohranjanje selniške tradicije.
Je dolgoletni član obrtniškega pevskega zbora KD Pavza. Poje drugi bas. Petindvajset let je bil tudi predsednik zbora, kasneje so ga imenovali za častnega predsednika. Prav tako je član predsedstva Združenja občin Slovenije in še vedno samostojni podjetnik z lesarsko dejavnostjo.
Kaže izrazito željo po napredku in je zelo motiviran. Podpira pozitivno misel, sodelovanje in povezovanje ter spoštuje delavnost, poštenost in prijaznost.
S svojim delom je pomembno pripomogel k razvoju in ureditvi občine Selnica ob Dravi.

 

Literatura

Jurij Lep bi nadaljeval začeto. Večer, 11. september 2010, letn. 66, št. 211, str. 19. Dostopno tudi na: http://ris2016.vecer.com.eviri.ook.sik.si/PDFARHIV/VECER2000_XP/2010/09/11/2010-09-11_STR-19-19_MX-01_IZD-01-02-03-04-05-06_PAG-MARIBOR.pdf

Jurij Lep za župana Selnice. Večer, 14. september 2006, letn. 62, št. 213, str. 19. Dostopno tudi na: http://ris2016.vecer.com.eviri.ook.sik.si/PDFARHIV/VECER2000_XP/2006/09/14/2006-09-14_STR-19-19_MX-01_IZD-01-02-03-04-05-06_PAG-MARIBOR.pdf

Selan, I. Petnajsti sedež ostaja v zraku. Večer, 5. november 2010, letn. 66, št. 257, str. 18. Dostopno tudi na: http://ris2016.vecer.com.eviri.ook.sik.si/PDFARHIV/VECER2000_XP/2010/11/05/2010-11-05_STR-18-18_MX-01_IZD-00-00-00-00-05-06_PAG-MARIBOR.pdf

Lokalne volitve 2014: seznam kandidatov za župana. V: volitve.gov.si (spletno mesto). Pridobljeno 4. 9. 2017 s spletne strani: http://www.volitve.gov.si/lv2014/kandidati/zupani_os_selnica_ob_dravi.html

Obrtniški pevski zbor
. V: KD-pavza.si: portal KD Pavza Selnica ob Dravi (spletno mesto). Pridobljeno 4. 9. 2017 s spletne strani: http://www.kd-pavza.si/index.php?content_id=6&option=content 

Selnica ob Dravi (Zvočni posnetek). V: MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal (Spletno mesto). Ljubljana: RTV Slovenija 1999-. Pridobljeno 1. 9. 2017 s spletne strani: http://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-na-radiu-maribor/174462146


Glej tudi

link   Bibliografija v sistemu Cobiss
link   Spletna stran občine Selnica ob Dravi (nazadnje dostopano: 4. 9. 2017)
link   Jurij Lep na Radiu Maribor (nazadnje dostopano 4. 9. 2017)


Prispeval/-a: Daša Zobec, Mariborska knjižnica
Zadnja sprememba: 6.4.2018, Daša Zobec, Mariborska knjižnica

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5