Štajerci.si Štajerci.si
xŠtajerci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na stajerci.si@mb.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
PROSNIK France (Franci, Aco)
Foto: Branimir Ritonja (Vir: arhiv knjižnice)
Galerija slik

PROSNIK, France (Franci, Aco)


Rojen: 
18. januar 1945, Slovenske Konjice
Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


France Prosnik, tudi Franci, največkrat pa kar Aco, je otroštvo preživel v Slovenskih Konjicah. Po končani osnovni šoli je na mamino pobudo odšel v Maribor, kjer je zaključil klasično gimnazijo. Ker so ga zanimala različna področja, je imel težave pri zbiri študijske smeri. Vlekel je lističe in turizem ter gradbeništvo je premagala psihologija. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1971 diplomiral, pet let kasneje pa magistriral iz klinične psihologije.
Že leta 1969 se je zaposlil v Vzgojni posvetovalnici v Mariboru, ki se je kasneje preimenovala v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in pod tem imenom deluje še danes. Z izjemo obdobja med leti 1980 - 1985, ko je predaval na Pedagoški akademiji v Mariboru, je kot klinični psiholog v Centru svetoval vse do upokojitve leta 2011. Pri tem je poudarjal pomen dobre komunikacije in kontakta med starši in otroci. V več desetletjih delovanja na Centru se je dvakrat znašel tudi na mestu direktorja, prvič med leti 1976 - 1980 in drugič med leti 2002 - 2006.
Po upokojitvi je s petinšestdesetimi leti prevzel vlogo varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Ker so zastopnike bolnikovih pravic uvedli šele leta 2007, so se nanj obračali ljudje iz cele Slovenije. Kljub temu, da je funkcija prinesla številne obveznosti, ki niso bile predvidene, jih je opravljal zavzeto ter vestno celih devet let, vse do leta 2019. Zavzemal se je za izboljšanje učinkovitosti zdravstvenega sistema ter opozarjal na napake in pomanjkljivosti v zdravstvu. Skupaj s svojim timom je razrešil marsikateri problem, največ težav pa je zaznal pri starostnikih. Zato je največ pozornosti namenil prav njihovi zdravstveni oskrbi in se zavzemal za prijazen odnos do bolnikov. V okviru opravljanja te funkcije se je pogosto pojavil tudi v medijih.
Sicer je kot strokovnjak na področju klinične psihologije reden gost na okroglih mizah in pogovorih. Vklaplja se v debate o homoseksualnosti, starševstvu, biblioterapiji, nasilju, mladostnikih, literaturi in številnih drugih temah.
Prav tako sodeluje z Zvezo društev za cerebralno paralizo Sonček. Zvezi je med leti 2000 in 2004 tudi predsedoval. Kot predsednik je imel bolj motivacijsko, častno vlogo. V času mandata pa je izkoristil svoje zanimanje za gradbeništvo in se posvetil predvsem razširitvi društvenih in bivalnih prostorov. Ker je tudi njegov sin Luka (Luka Prosnik, pesnik) močno gibalno oviran in zato vezan na invalidski voziček, mu sodelovanje z društvom še toliko več pomeni. Prav z Luko je, še bolj intenzivno kot s starejšo hčerko, izvajal biblioterapijo, s katero se sicer ukvarja. Tudi sam veliko bere, je ambasador Mariborske knjižnice in se vključuje v njeno delo.
Je velik zagovornik dobrodelnosti in član Rotary kluba Maribor, ki mu je nekaj časa tudi predsedoval.
V svoji dolgoletni svetovalni karieri se je srečal z raznimi stiskami ljudi in že desetletja dokazuje, da je s kombinacijo znanja in nesebičnosti mogoče doseči spremembe v družbi. 

 

Literatura
 
Červek, U. Prvi varuh bolnikov. Delo, 1. junij 2015. Dostopno tudi na: http://www.delo.si/arhiv/prvi-varuh-bolnikov.html

Ferk, L. Prosnik bo po Žezlinovi varoval pravice bolnikov. Večer, 16. september 2010, letn. 66, št. 215, str. 18. Dostopno tudi na: http://ris2016.vecer.com.eviri.ook.sik.si/PDFARHIV/VECER2000_XP/2010/09/16/2010-09-16_STR-18-18_MX-01_IZD-00-00-00-00-05-06_PAG-MARIBOR.pdf

Naši ljudje: Aco Prosnik (Zvočni posnetek). V: MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal (Spletno mesto). Ljubljana: RTV Slovenija 1999-. Pridobljeno 22. 8. 2017 s spletne strani: http://4d.rtvslo.si/arhiv/nasi-ljudje/174329313

Nedeljski gost: Aco Prosnik - magister klinične psihologije (Zvočni posnetek). V: MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal (Spletno mesto). Ljubljana: RTV Slovenija 1999-. Pridobljeno 22. 8. 2017 s spletne strani: http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljski-gost-vala-202/136294049


Glej tudi

link   O F. Prosniku v arhivu MMC (nazadnje dostopano 22. 8. 2017)
link   Bibliografija v sistemu COBISS


Prispeval/-a: Daša Zobec, Mariborska knjižnica
Zadnja sprememba: 22.4.2020, Daša Zobec, Mariborska knjižnica

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5