Štajerci.si Štajerci.si
xŠtajerci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na stajerci.si@mb.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
TURJAK Dragica
Foto: Branimir Ritonja (vir: arhiv knjižnice)
Galerija slik

TURJAK, Dragica


Rojena: 
13. marec 1958, Maribor
Umrla:  ,


Kraj delovanja: 


Dragica Turjak je rojena Mariborčanka. Po končani II. gimnaziji je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala slovenski in ruski jezik s književnostjo in leta 1981 diplomirala. Prve delovne izkušnje je pridobila kot učiteljica slovenščine, nato kot tajnica Zveze kulturnih organizacij občine Maribor – Tabor.
Maja 1986 se je zaposlila v Mariborski knjižnici, najprej kot bibliotekarka informatorka, nato pa se je posvetila organizaciji in izvajanju dejavnosti za odrasle bralce. Vodenje Mariborske knjižnice je prvič prevzela 1. oktobra 1991, ko je postala vršilka dolžnosti ravnateljice, nato je bila imenovana za ravnateljico, direktorsko funkcijo pa opravlja še danes. S svojim delovanjem se trudi za usklajen razvoj knjižnice: od prehoda na avtomatizirano poslovanje v 90-ih letih, do razvoja učinkovite mreže enot in seveda do razvoja storitev, za kar je potrebno spodbujanje permanentnega izobraževanja zaposlenih. Da trud ni bil zaman, kažejo priznanja, ki jih je pod njenim vodstvom prejela Mariborska knjižnica: Čopova diploma (l. 2001), naziv bibliobus leta na srečanju potujočih knjižničarjev na Nizozemskem (l. 2001), priznanje za domačo stran na Danskem, Glazerjeva listina za revijo Otrok in knjiga (l. 2003). V zadnjih letih si predvsem prizadeva za rešitev prostorske stiske osrednje enote knjižnice na Rotovškem trgu.
Svoje strokovno bibliotekarsko delo poglablja z aktivnim sodelovanjem na strokovnih srečanjih, z referati na strokovnih posvetovanjih in z objavo člankov. Praktične izkušnje pridobiva tudi z udeležbo na študijskih obiskih knjižnic doma in v tujini, na strokovnih srečanjih v tujini in skozi različne izmenjave, k čemur spodbuja tudi sodelavce. Sodeluje v različnih strokovnih organizacijah in društvih. Dva mandata, od 1996 do 2000, je bila predsednica Društva bibliotekarjev Maribor, aktivno je sodelovala v Sekciji za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev, aktivna je v Združenju splošnih knjižnic, kjer je bila več let članica upravnega odbora. Leta 2002 je bila imenovana za članico Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, v letih od 2007 do 2012 pa je bila izvoljena za njegovo predsednico.
Za prispevek k strokovnemu razvoju slovenskega knjižničarstva je leta 2000 prejela Čopovo diplomo, najvišje priznanje na področju bibliotekarske stroke, za specialistično nalogo Organizacija dela in učinkovito upravljanje kadrov v splošni knjižnici pa je leta 2007 prejela nagrado Kalanovega sklada.


Pomembnejša dela:

Organizacija dela in učinkovito upravljanje kadrov v splošni knjižnici : specialistična naloga, 2005.Literatura
 
Na osnovi podatkov, ki jih je posredovala Dragica Turjak, uredila A. Rogina (podatke arhiviramo v Mariborski knjižnici).


Glej tudi

link   Bibliografija v sistemu COBISS


Prispeval/-a: Anka Rogina, Mariborska knjižnica
Zadnja sprememba: 29.9.2017, Anka Rogina, Mariborska knjižnica

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5