Štajerci.si Štajerci.si
xŠtajerci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na stajerci.si@mb.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
VAUPOTIČ Nataša
Foto: Branimir Ritonja (Vir: arhiv knjižnice)
Galerija slik

VAUPOTIČ, Nataša


Rojena: 
17. julij 1967, Ptuj
Umrla:  ,


Kraj delovanja: 


Nataša Vaupotič, fizičarka, je bila rojena na Ptuju. Osnovno šolo je obiskovala v Mariboru, kjer je tudi končala dva letnika Druge gimnazije, potem pa šolanje nadaljevala na mednarodnem kolidžu v Devinu (Italija). Po opravljeni mednarodni maturi je pri izbiri študija odločilno vlogo igralo dejstvo, da za študij fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani ni bilo sprejemnih izpitov, predvsem pa je pričakovala, da se ji na fiziki ne bo treba »piflati«. Ko je v okviru diplomskega dela na Institutu Jožef Stefan delala eksperimente, se je začela zavedati praktične uporabe pridobljenega znanja, a kljub temu študija po diplomi ni nameravala nadaljevati. Kot TAM-ovi štipendistki ji je namreč bila zagotovljena služba v razvojnem oddelku, kjer je opravljala počitniško delo. A leta 1991, ko je diplomirala, se je TAM odpovedal večini svojih štipendistov in morala je spremeniti svoje načrte.
Profesor dr. Ivan Kuščer jo je prepričal, da se je vpisala na magistrski študij fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Istočasno se je zaposlila na Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer se je posvetila predvsem teoretični fiziki.
Zaključila je magistrski študij in nadaljevala z doktorskim. V doktorski disertaciji iz leta 1998 se je ukvarjala s tekočimi kristali. Kar nekaj let po doktoratu se je njen model iz disertacije izkazal tudi kot aplikativno uporaben.
Eno leto po doktoratu je postala docentka na Pedagoški fakulteti. Od leta 2004 je bila nekaj časa predstojnica Oddelka za fiziko, leta 2005 je postala izredna profesorica. Oddelek za fiziko so leta 2007 preselili na Fakulteto za naravoslovje in matematiko v Mariboru (FNM), tri leta kasneje je bila imenovana za redno profesorico za področje fizike na FNM. Kot raziskovalka je dopolnilno zaposlena na Institutu Jožef Stefan.
Kot profesorica še danes neprestano išče in preizkuša nove načine poučevanja. Občasno zaide na področje didaktike fizike, sodeluje pri izvajanju programa za poučevanje naravoslovja v osnovni šoli in pri strokovnih seminarjih za učitelje.
Kar se tiče raziskovalnega dela, se še zmeraj posveča tekočim kristalom. Loteva se bazičnih raziskav, aplikacij in tehnološke uporabe, v sodelovanju s skupino prof. dr. Mojce Čepič s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani pa tudi pedagoških raziskav na tem področju. Najbolj pa jo veseli sodelovanje z eksperimentalnimi fiziki in kemiki.
Raziskovalno največ sodeluje z Oddelkom za kemijo na Univerzi v Varšavi, preko tega sodelovanja pa je vzpostavila raziskovalno sodelovanje tudi s Tokijskim inštitutom za tehnologijo in Laboratorijem Lawrence Berkeley v Berkeleyju.
Idej za raziskovalno delo ji ne zmanjka, a ji ob številnih drugih obveznostih velikokrat zmanjka časa za njihovo uresničitev.
Leta 2007 je bila izvoljena za dekanico FNM, na položaju je ostala dva mandata. V tem času je skupaj z zaposlenimi na fakulteti prispevala k razvoju naravoslovja in matematike v tem delu Slovenije. Glasno je zagovarjala pomembnost fakultete in nasploh naravoslovnih ved ter visokega šolstva. V obdobju 2015 – 2018 je bila prorektorica Univerze v Mariboru za študijske zadeve. Še danes opozarja na probleme v visokem šolstvu in se udeležuje okroglih miz ter posvetov. 
Je ambasadorka Mariborske knjižnice.

 

Literatura
 
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od M do Ž. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 1240.

Vaupotič, N. Prof. dr. Nataša Vaupotič, univ. dipl. fiz. V: Fizika, moj poklic: življenje in delo naših fizičark, 2007, str. 128-129. 

Dominc, J. Vse več prijateljev knjižnice. Večer, 20. julij 2012, letn. 68, št. 166, str. 19. Dostopno tudi na: http://ris2016.vecer.com.eviri.ook.sik.si/PDFARHIV/VECER2000_XP/2012/07/20/2012-07-20_STR-19-19_MX-01_IZD-01-02-03-04-05-06_PAG-MARIBOR-DTI.pdf

Forstnerič Hajnšek, M. Bomo uvažali učitelje naravoslovja? Večer, 17. november 2010, letn. 66, št. 267, str. 13. Dostopno tudi na: http://ris2016.vecer.com.eviri.ook.sik.si/PDFARHIV/VECER2000_XP/2010/11/17/2010-11-17_STR-13-13_MX-01_IZD-01-02-03-04-05-06_PAG-ZNANOST.pdf

Vaupotič, N. Žarnice nismo iznašli z optimizacijo sveče. 7 DNI, 24. december 2013, str. 14.

Dosedanja vodstva UM FNM. V: fnm.um.si (spletno mesto). Pridobljeno 5. 9. 2017 s spletne strani: http://www.fnm.um.si/index.php/fakulteta-za-naravoslovje-in-matematiko/dosedanja-vodstva-um-fnm/

Dr. Vaupotič Nataša. V: sicris.izum.si (spletno mesto). Pridobljeno 5. 9. 2017 s spletne strani: http://sicris.izum.si/public/jqm/search_basic/slv/2/300/search/rsr/13355

Zaposleni
. V: fnm.um.si (spletno mesto). Pridobljeno 5. 9. 2017 s spletne strani: http://www.fnm.um.si/index.php/fakulteta-za-naravoslovje-in-matematiko/zaposleni/


Glej tudi

link   Bibliografija v sistemu Cobiss


Prispeval/-a: Daša Zobec, Mariborska knjižnica
Zadnja sprememba: 2.10.2018, Daša Zobec, Mariborska knjižnica

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5