Štajerci.si Štajerci.si
xŠtajerci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na stajerci.si@mb.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
VRIŠER Sergej
Foto: avtor neznan (Vir: Vrišer, S. in Klipšteter, O. Miroljubnež, ki ima rad uniforme: dr. Sergej Vrišer. Mariborčan, 2003)
Galerija slik

VRIŠER, Sergej


Rojen: 
9. november 1920, Ljubljana
Umrl:  28. maj 2004, Maribor


Kraj delovanja: 


Po končani mariborski gimnaziji se je zaradi navdušenja nad vojaškim poklicem vpisal na Vojaško akademijo v Beogradu. Študij je prekinila kratka vojna epizoda, kateri je spomladi leta 1941 sledilo ujetništvo, prisilno delo, mobilizacija in končni pobeg iz nemške vojske. Po osvoboditvi se je odrekel vojaškemu poklicu in se zaposlil kot tehnični risar v elektrarni Mariborski otok. Po petih letih vztrajanja v delu, ki ga ni veselilo, se je odločil za študij umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Na temo baročnega kiparstva v Mariboru je uspešno diplomiral leta 1954. Še istega leta se je kot kustos zaposlil v mariborskem Pokrajinskem muzeju. Leta 1963 je prevzel muzejsko krmilo in ga kot tretji ravnatelj vodil vse do svoje upokojitve leta 1988.
Na začetku svoje strokovne poti se je Vrišer podal v še neraziskan svet baročnega kiparstva. Bil je prvi slovenski umetnostni zgodovinar, ki je pregledal ter natančno analiziral celotno baročno kiparsko gradivo, zbrano v številnih cerkvah in muzejih po vsej Sloveniji. Ugotovitve s terena je nadgradil s proučevanjem arhivskega gradiva. Napisal mnoga temeljna dela, po katerih še danes posegajo proučevalci baročnega kiparstva na Slovenskem.
Z enako vnemo kot baročnemu kiparstvu se je posvečal tudi kulturni zgodovini. Bil je prvi, ki je sistematično obdelal modna oblačila in uniforme na Slovenskem. Svoje izsledke proučevanja zgodovinskih oblačil, ki jih je pričel raziskovati že v času svojega službovanja pri Triglav filmu, je javnosti predstavil v okviru različnih specializiranih razstav, ki jih je dopolnil s katalogi. Poleg teoretičnega dela je opravil tudi veliko praktično delo, saj je v času svojega službovanja v Pokrajinskem muzeju Maribor zbral, uredil in na ogled postavil stalno zbirko modnih oblačil in uniform, ki velja za prvo in edino tovrstno zbirko na Slovenskem. Svoje znanje s področja kostumologije je širil kot profesor na višjem in visokošolskem študiju Oblikovanje tekstilij in oblačil. Bil je svetovalec gledališkim in filmskim kostumografom ter izvrsten risar.
Kot vsestranski umetnostni zgodovinar se je nenehno zavzemal za varovanje kulturne dediščine. Na tem področju je bil zelo dejaven že vse od svojega prihoda v mariborski Pokrajinski muzej, ko so mu bile za nekaj let zaupane naloge okrajnega spomeniškega konservatorja. Svoje izkušnje in spomeniškovarstvena spoznanja je dve desetletji predajal študentom na Katedri za muzeologijo in konservatorstvo na ljubljanski Filozofski fakulteti. Bil je član mnogih uredniških odborov in aktiven tudi na stanovskem društvenem področju.
Ob številnih znanstvenih in strokovnih monografijah je rezultate svojega raziskovalnega dela objavljal tudi v strokovni periodiki, lokalnih zbornikih in razstavnih katalogih. Bil je eden izmed najpomembnejših piscev zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, v katero je prispeval kar devet zvezkov. Veliko pozornosti je posvečal poljudnim objavam v časopisju, na radiu in televiziji, saj je želel kulturne spomenike približati širši množici. Z veliko vnemo se je posvečal tudi takratni likovni produkciji in v številnih člankih sledil likovnemu dogajanju na širšem mariborskem območju.
Dr. Sergej Vrišer je nosilec številnih nagrad in priznanj. Kot eden izmed vodilnih barokistov na Slovenskem je prejel priznanja vseh treh stanovskih društev, v katerih se zbirajo slovenski umetnostni zgodovinarji. Muzealci so mu podelili Valvasorjevo nagrado (1974), konservatorji Steletovo (2001), dve leti kasneje pa je prejel še nagrado za življenjsko delo, poimenovano po slovenskem umetnostnem zgodovinarju Izidorju Cankarju.

Izbor najpomembnejših monografij:

Maribor v barvah mojega časa, 2002

Finfarji: štajersko-koroško-kranjski dragonski polk št. 5, 2000

Jožef Holzinger, 1997

Maribor: po poteh stare umetnosti, 1993

Uniforme v zgodovini II: civilne uniforme na Slovenskem, 1991

Uniforme v zgodovini: Slovenija in sosednje dežele, 1987

Baročno kiparstvo na Primorskem, 1983

Baročno kiparstvo v osrednji Sloveniji, 1976 

Baročno kiparstvo, 1967

Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem, 1963


Literatura
 
Hajdinjak, B., Koren, M. in Vidmar, P. Sergej Vrišer: spominsko srečanje ob devetdesetletnici rojstva dr. Sergeja Vrišerja. Maribor: Pokrajinski muzej: Prva gimnazija, 2010.
 
Cevc, E. Vrišer, Sergej. V: Enciklopedija Slovenije: 14: U-We. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000, str. 389.

Ciglenečki, M. Sergej Vrišer: Ljubljana, 9. november 1920 - Maribor, 28. maj 2004. Zbornik za umetnostno zgodovino, 2004, letn. 40, str. 367-372. Dostopno tudi na: http://www.suzd.si/images/stories/pdf/st_40/21_ciglenecki.pdf
 
Ciglenečki, M. Profesor dr. Sergej Vrišer ob osemdesetletnici. Časopis za zgodovino in narodopisje, 2000, letn. 71, št. 4, str. 507-511. Dostopno tudi na: http://www.sistory.si/11686/8573#page=7
 
Koren, M. Barok. Moda. Uniforme. Večer, 9. nov. 2010, letn. 66, št. 260, str. 14.
 
Vrišer, S. in Klipšteter, O. Miroljubnež, ki ima rad uniforme: dr. Sergej Vrišer. Mariborčan, dec. 2003, letn. 9, št. 98, str. 38-42.
 
Žnidarič, M. Dr. Sergej Vrišer (1920-2004). Časopis za zgodovino in narodopisje, 2004, letn. 75, št. 2-3, str. 205-209. Dostopno tudi na: http://www.sistory.si/11686/8706#page=23
 
Žvanut, M. Prof. dr. Sergej Vrišer – sedemdesetletnik. Kronika, 1991, letn. 39, št. 1/2, str. 84-85. Dostopno tudi na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-E3E6CK51/?euapi=1&query=%27keywords%3dprof.+dr.+sergej+vri%c5%a1er+-+sedemdesetletnik%27&pageSize=25

Cevc, E. Vrišer, Sergej (1920–2004). Slovenska biografija (spletno mesto). Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, 2013. Pridobljeno 22. 6. 2018 s spletne strani: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi823978/
 


Glej tudi

link   Bibliografija v sistemu COBISS


Prispeval/-a: Tamara Jurič, Mariborska knjižnica
Zadnja sprememba: 19.12.2018, Tamara Jurič, Mariborska knjižnica

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5